Shop

(40M-107) Jak żyć zwycięsko w trudnych czasach (Living Victoriously In Difficult Times – in Polish)

£5.50

LIVING VICTORIOUSLY IN DIFFICULT TIMES (in Polish)
Kay Arthur, Bob i Diane Vereen
6 tygodni

Kiedy bolesne lub frustrujÄ…ce okolicznoÅ›ci dotykajÄ… twojego życia, wtedy zadajesz sobie wiele pytaÅ„. Dlaczego życie tak czÄ™sto jest niesprawiedliwe? Dlaczego nasz Wszechmocny Bóg nie powstrzymuje niesprawiedliwoÅ›ci i dopuszcza cierpienie – nie tylko w twoim życiu, ale i w życiu wszystkich Jego dzieci? Czy jest jakiÅ› cel w naszym cierpieniu i bólu?  W tym 6-tygodniowym studium zbadasz, co Biblia mówi o cierpieniu i dlacze go Bóg je dopuszcza. Na podstawie historii wielu ludzi, którzy przetrwali czas prób, oraz poznajÄ…c wiele niosÄ…cych nadziejÄ™ wersetów, bÄ™dziesz mógÅ‚ odkryć radość nawet w sytuacjach, kiedy wydaje siÄ™, że życie gra nie fair. Nauczysz siÄ™ również jak czcić Boga i żyć w Jego mocy, bez wzglÄ™du na to, co napotkasz na swojej drodze.

Additional Information

Book of the Bible
NULL
Homework
NULL
Length of Study
6 tygodni
Training Required to Lead
NULL
-
+